Dyskusja – cenna metoda nauczania

dyskusja

Dyskusje mogą być doskonałą strategią dla zwiększania motywacji uczniów, rozwijania ich sprawności intelektualnej oraz zachęcania do przyswajania nawyków demokratycznych. Stwarza również studentom możliwości do wykonywania zawodu i wyostrzenia szeregu umiejętności, w tym zdolność do wyrażania i obrony stanowiska, rozważania różnych punktów widzenia i zbierania i oceny dowodów. Podczas dyskusji dostarczamy możliwość poszukiwania i odkrycia. Prowadząc dyskusję możemy przełamać u siebie lęk przed publicznym wyrażaniem opinii. Warto pamiętać, że dyskusje ze swej natury są nieprzewidywalne i wymagają od nauczycieli zrezygnowania z… Czytaj Dalej

Zalety e-lerningu

Osoby, które są aktywnie zaangażowane w e-learning są świadome pozytywnych korzyści, jakich może dostarczyć organizacji ten system kształcenia. Jego zalety są coraz bardziej uznawane wśród ogółu społeczeństwa. Elastyczny charakter e-learningu oznacza, że można go spotkać w różnych sferach życia. Niektóre osoby uważają, że stwarza im dodatkowe możliwości kształcenia i awansu zawodowego. Jego wielką zaletą jest przede wszystkim skalowalność. E-learning pozwala bowiem szybko tworzyć i komunikować nowe zasady, formy szkolenia, pomysły i koncepcje. Może być traktowany jako rozrywka lub element formalnej… Czytaj Dalej