Szkolenia mieszane – blended learning

blended_learning

Każdy system nauki ma swoje plusy i minusy. Blended learning to umiejętnie połączenie e-learningu i szkoleń stacjonarnych. Jego wielką zaletą są spersonalizowane doświadczenia szkoleniowe. Jeśli jakiś uczestnik zmaga się z danym tematem szkolenia, może uzyskać dostęp do zasobów uzupełniających online lub uzyskać dodatkową pomoc od instruktora. Dzięki wykorzystaniu konkretnych aktywności multimedialnych, uczestnicy szkolenia zwiększają swoją wydajność. Na przykład, jeśli chcą rozwijać swoje umiejętności obsługi klienta, mogą zalogować się do platformy szkoleniowej. Uczestniczą wtedy w zajęciach rozwijających zdolność obsługi klienta lub… Czytaj Dalej

Zalety metody projektów dla uczniów i nauczycieli

Dzięki metodzie projektów uczniowie uczą się wzajemnej odpowiedzialności. Ponadto otrzymują wsparcie społeczne i zachętę do podejmowania ryzyka. Opracowują też nowe podejście do różnic, które ich dzielą. Budują wspólną tożsamość z innymi członkami grupy. Znajdują skutecznych rówieśników, których mogą naśladować. Rozwijają też swój własny głos i perspektywę w stosunku do rówieśników. Jednak musimy za każdym razem pamiętać, by projekty grupowe były właściwie zaprojektowane, nadzorowane i oceniane w sposób, który promuje znacząco pracę zespołową i głęboką współpracę. Dzięki tej metodzie możemy na… Czytaj Dalej