Empatia w klasie

empatia

Wychowawcy uważają, że instrukcje zawierające empatię, mogą mieć pozytywne skutki zarówno dla najbliższej klasy, jak i dla całej społeczności poza budynkiem szkoły. Empatia buduje bowiem pozytywną kulturę w klasie. Dzięki różnorodności uczniów, wchodzących do sal lekcyjnych każdego dnia, równolegle ze wzrostem globalizacji, potrzebne jest bardziej niż kiedykolwiek, by nauczycieli starali się aktywnie budować pozytywną atmosferę w klasie. Empatia jest sercem dobrej kultury w klasie. Dzięki empatii, uczniowie uczą się lepiej rozumieć siebie, co pomaga im budować przyjaźnie, oparte na pozytywnych relacjach zaufania. Poświęcenie czasu na wykazanie empatii może także pozytywnie rozwijać relacje uczeń-nauczyciel. Uwaga, programy szkolne, które celowo zawierają empatię w programie nauczania, mają również lepsze wyniki w testach. Ponadto empatia wzmacnia społeczność i przygotowuje uczniów do bycia liderami, w swoich społecznościach. Na szczęście, coraz większa liczba nauczycieli zastanawia się nad wprowadzeniem empatii do swoich planów nauczania, a wielu już przewiduje plany lekcji i wpada na pomysły, jak włączyć i zwiększać empatię w swojej klasie.